U kunt zich op een aantal manieren aanmelden voor een dagtocht of reis die door de Reiscommissie van PVGE Eindhoven wordt georganiseerd: digitaal, schriftelijk, email of telefonisch.

Digitaal aanmelden

U kunt zich digitaal aanmelden door het formulier op deze website in te vullen: klik in de evenementenlijst de gewenste dagtocht of reis aan en klik op de betreffende pagina vervolgens de 'Aanmelden'-knop om het digitale formulier op te roepen.

Schriftelijk aanmelden

U kunt zich schriftelijk aanmelden door het aanmeldingsformulier af te drukken, in te vullen en per post op te sturen naar:

Edie Deckers, Thomas à Kempislaan 19-33, 5643 NR Eindhoven.

Aanmelden via E-mail

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar reiscieeindhoven@outlook.com Vermeld in deze mail:

  • welke reis of dagtocht het betreft
  • PVGE-lidnummer en volledige naam van hoofddeelnemer en overige deelnemers
  • straat, huisnummer, postcode en woonplaats van hoofddeelnemer
  • telefoonnummer(s) en e-mailadres van hoofddeelnemer
  • of u voor alle deelnmers via EMA een annuleringsverzekering wenst af te sluiten
  • welke deelnemers gebruik maken van een rollator of rolstoel
  • indien van toepassing: dieetwensen en/of allergieën van deelnemers

 Telefonisch aanmelden

U kunt zich ook telefonisch aanmelden via:

06 29045678 (Edie Deckers)