PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

PVGE Eindhoven organiseert maandeljks een evenement rond een bepaald onderwerp, zoals kunst, historie of een reis. Deze evenementen, meestal in de vorm van een presentatie of lezing, vinden plaats in gemeenschapshuis De Ronde, Tongelresestraat 146 in Eindhoven.

Bijdrage

Voor deelname aan een evenement wordt een bijdrage van € 2,00 per persoon gevraagd, te voldoen vóór de aanvang van het evenement. Deze bijdrage houdt verband met de spelregels die de gemeente Eindhoven heeft opgesteld bij het verlenen van subsidies.

Aanmelden

Voor deelname aan een evenement moet u zich aanmelden, zodat organisatie weet hoeveel belangstelling er is. Aanmelden kan op deze website via de Inschrijven-knop bij het betreffende evenement of met een inschrijfformulier uit De Schouw. Een aanmelding is niet vrijblijvend omdat op grond hiervan kosten worden gemaakt. Een eventuele verhindering kan men melden bij Janny Vrijhof (040 2624087).

Organisatie

Deze evenementen worden georganiseerd door de Commissie Evenementen. De leden van deze commissie zijn:

De dames T. Dirksen, J. Vrijhof en de heren B. Brenkman en B. Leenhouts. Ze zijn zowel schriftelijk en als telefonisch bereikbaar via het secretariaat (040 2127504).

PVGE Eindhoven organiseert drie soorten 'Evenementen':

► Presentaties/lezingen over kunst, historie of een reis (maandelijks)

► Op Restaurant: 3-gangen diners onder leiding van Rita (maandelijks)

► Op Reis: dagtochten en meerdaagse reizen, georganiseerd door de Reiscommissie

Deze evenementen staan open voor alle leden van de PVGE.

Leden van PVGE Eindhoven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan evenementen die door andere verenigingen georganiseerd worden (zie daarvoor de evenement pagina's van de andere lokale verenigingen.