PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

PVGE Eindhoven organiseert maandeljks een evenement rond een bepaald onderwerp, zoals kunst, historie of een reis. Deze evenementen, meestal in de vorm van een presentatie of lezing, vinden plaats in Gemeenschapscentrum De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 in Eindhoven.

Bijdrage

Voor deelname aan een evenement wordt een bijdrage van € 2,00 per persoon gevraagd, te voldoen vóór de aanvang van het evenement. Deze bijdrage houdt verband met de spelregels die de gemeente Eindhoven heeft opgesteld bij het verlenen van subsidies.

Aanmelden

Voor deelname aan een evenement moet u zich aanmelden, zodat organisatie weet hoeveel belangstelling er is. Aanmelden kan op deze website via de Inschrijven-knop bij het betreffende evenement of met een inschrijfformulier uit De Schouw. Een aanmelding is niet vrijblijvend omdat op grond hiervan kosten worden gemaakt. Een eventuele verhindering kan men melden bij Janny Vrijhof (040 2624087).

Organisatie

Deze evenementen worden georganiseerd door de Commissie Evenementen. De leden van deze commissie zijn:

De dames T. Dirksen, J. Vrijhof en de heren B. Brenkman en B. Leenhouts.