PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Webinar Philips Pensioenfonds

Datum
woensdag 12 juni 2019 14:00 - 16:00

Webinar*
Voor leden van de PVGE-Veldhoven met een Philips Pensioen
en andere belangstellende PVGE-leden

U heeft zeker vernomen dat de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel voor Nederland weer geopend worden. Een belangrijk item daarbij is het anders omgaan met de verhoging van de AOW-leeftijd dan voorheen. Minister Koolmees ziet daar ruimte voor. De vraag is waar die ruimte gevonden wordt. In de pensioenpot?
Ook kunnen andere punten in de onderhandelingen, zoals

  • onderhandelbare pensioenpremie (leidt meestal tot lagere premies)
  • premiedemping (is premieverlaging)
  • afschaffing van de doorsneepremie (is premieopbrengst verlagend)
  • etc.

invloed hebben op de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, dus ook uw (Philips) pensioen.

Woensdag 12 juni 2019, vanaf 15:00 uur houdt het Philips Pensioenfonds een webinar* over dit onderwerp. Het bestuur van de PVGE-Veldhoven stelt u graag in de gelegenheid om daaraan met een aantal andere leden deel te nemen. Daarvoor wordt een zaaltje gereserveerd in het Tweespan, dat wil zeggen: rond 14:00 uur bij elkaar komen en vragen formuleren, kijken en luisteren naar wat het bestuur van het Philips Pensioenfonds te zeggen heeft, onze vragen voorleggen aan het bestuur via de website en luisteren naar de antwoorden op die vragen en na afloop van het webinar discussiëren over wat we gehoord hebben.

Datum: Woensdag, 12 juni 2019
Tijd: Samenkomst: 14:00 uur
Webinar:        15:00 uur
Locatie: 't Tweespan
Mira 2
5505 AT Veldhoven


Interesse? Laat het vóór 10 juni weten aan Dhr. Kees Karman, die dit op verzoek van het PVGE-bestuur organiseert.
De contact gegevens zijn:

 Aan de deur  De Beemd 14, Veldhoven
 Telefonisch  040-2541922
 Via e-mail  e-mail (klik hier).

.
Voor koffie wordt gezorgd!

Voor niet-Philipsgepensioneerden zijn dit natuurlijk ook belangrijke punten. We zijn nog op zoek hoe zoiets ook voor hen op de juiste plaats en met de juiste partners geregeld kan worden, maar u bent natuurlijk ook welkom op deze middag.

Het bestuur van de PVGE-Veldhoven.

* Webinar: Een live presentatie of seminar, via internet te bekijken op meerdere locaties.

Zie ook Wikipedia "Webinar"

 
 

Powered by iCagenda

PVGE Eindhoven organiseert drie soorten 'Evenementen':

► Presentaties/lezingen over kunst, historie of een reis (maandelijks)

► Op Restaurant: 3-gangen diners onder leiding van Rita (maandelijks)

► Op Reis: dagtochten en meerdaagse reizen, georganiseerd door de Reiscommissie

Deze evenementen staan open voor alle leden van de PVGE.

Leden van PVGE Eindhoven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan evenementen die door andere verenigingen georganiseerd worden (zie daarvoor de evenement pagina's van de andere lokale verenigingen.