PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vrijwillige ouderenadviseurs wijzen de weg

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
De meeste ouderen willen dat ook.Toch komt er vaak een moment dat ze hulp(middelen), aanpassingen in huis of aangepast vervoer nodig hebben.Het aanvragen en organiseren van al die hulp en hulpmiddelen is niet eenvoudig.Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen.

Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?

Veel hulpvragen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag van hulp(middelen) via de gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of een rollator nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen via een zogenaamd 'keukentafelgesprek' een beeld te vormen. Wat kan iemand zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen? Een VOA kan helpen met de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk, want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo krijgt.

Maar een VOA doet meer. Hoewel de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing bij de hulpvrager blijft, ondersteunt een VOA eigenlijk bij alles wat te maken heeft met regelgeving. VOA's zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. Welke waarde dit heeft, blijkt wel uit voorbeelden uit de praktijk.

Voor ondersteuningsvragen kan men zich richten tot OVO, tel: 040 2573832