PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Van PVGE naar
PVGE-eindhoven
in vogelvlucht

Na de oorlog nam het aantal gepensioneerde Philips medewerkers snel toe. De slechte naoorlogse omstandigheden voor hen werden zo snel zichtbaar en gaven aanleiding tot bezinning. Hoe de leefomstandigheden van deze groep te verbeteren. 

De PVGE
werd in 1948
opgericht.

Beginnend in de 70er jaren begon de vereniging zich te verbreden doordat er zich afdelingen aan toevoegden.
Tot het jaar 2000 vormde de hoofdvereniging en Eindhoven een geheel, nu is Eindhoven ook een afdeling.

De vereniging PVGE kent nu 8 afdelingen waaronder de afdeling Eindhoven.

De PVGE is sinds
de 70er jaren een
open vereniging
voor alle senioren.