PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

Bridgeclub 'Het Schouwspel'

Op zondag 19 april hielden wij een extra voorjaarsdrive ter ere van ons zesde lustrum. De deelnemers kregen twee spellen speciaal ontworpen en gedrukte kaarten. Het was een gezellig feest, waaraan door 66 paren in zes groepen werd deelgenomen. Winnaar werd het paar Jan van Ruth en Huub Winters; zij behaalden een score van 65,73% en zij kregen een vermelding op de wisselbeker en een persoonlijk bekertje.
Onze najaarsdrive zal gehouden worden op zondag 15 november 2015 in Hotel Van der Valk Eindhoven.

Ons competitie-jaar is begin mei afgesloten. Tot 1 september is er nu op alle middagen vrij bridgen onder leiding van de spelleiders. Wanneer u in die tijd wilt komen spelen, maar geen partner hebt, kan dat in overleg met de spelleider vaak wel geregeld worden. Ook niet-leden van 'Het Schouwspel', met een PVGE lidmaatschap, kunnen in deze zomermaanden vrijblijvend komen meespelen. U kunt zich als paar aanmelden op alle middagen om 13.15 uur, op de eerste verdieping van het gebouw aan de Hurksestraat 42–20.

Wilt u eens komen kennismaken met één van onze bridgeclubs (wij spelen op alle middagen), dan kunt u vrijblijvend een of twee middagen meespelen. Op alle middagen kunnen wij nog best een paar nieuwe leden gebruiken. Vooral de dinsdagmiddag zou blij zijn met wat extra aanwas.

Voor alle inlichtingen over 'Het Schouwspel' kunt u contact opnemen met onze secretaris, mevrouw Dini Lambooy, tel. 040-2915370 of dini.lambooy@chello.nl.