PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

U regelt het via de WMO 2015 en onze cliëntondersteuner helpt u daar graag bij.

In de wet staat dat de cliëntondersteuner náást u staat in het proces van de WMO aanvraag.Het komt er op neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo-aanvraag bij uw gemeente doet.

De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek het onderzoek.

De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt.

Voor het verkrijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u contact opnemen met OVO: info@ovoeindhoven.nl of 040-2573832