PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Op 29 januari 's middags vanaf 14.00 vindt de jaarlijkse ALV van de PVGE-Eindhoven plaats, de zaal is open van 13.30 uur.

Het programma voorziet tot 15.30 in de formele afloop (zie uitnodiging) met een voorwoord van de voorzitter.

Goedkeuring van het ALV verslag van jan. 2014. De bevindingen van de Verenigingsraadleden en benoeming ervan.

De financiële resultaten over 2014 en een verslag van de kascontrole commissie.

De begroting voor 2015 en de samenstelling van het bestuur en de kascontrole commissie.

Besloten wordt dit deel met de rondvraag.

 

Afgesloten wordt het geheel met een luchtiger deel door de buurtende Tonpraoter Rienie Vemaire.

Daarna volgt de sluiting met een informeel samen zijn.