PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel
Voorzitter Sjoerd Sjoerdsma 06 22802368
  sjoerd@sjoerdsma.net  
Secretaris Willeke Meek 040 2423044
  secretaris@pvge-eindhoven.nl  
Penningmeester Jasper Nieuwenhuis 040 2012643
  jenunieuwenhuis@gmail.com  
Communicatie Bep Baars 040 2414017
  bep.baars@onsneteindhoven.nl  
Belangenbehartiging Kees Blokker 040 2567437
  keesblokker2@gmail.com  
Clubcoördinator Jos van den Hurk 06 53711055
  jvdhurk@hi.nl  
Evenementen Janny Vrijhof 040 2624087
  jannyvrijhof@hetnet.nl  
Ledenadministratie Marij Geene 06 27352852
  ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl  
     

Contact

 
Postadres Schaarbeekhof 6  
  5628 TH Eindhoven  
Telefoon 040 2423044