PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel
Voorzitter W. Kemps 040 2550743
  wim-gerriekemps@hetnet.nl  
Secretaris Mevr. W. Meek 040 2423044
  secretaris@pvge-eindhoven.nl  
Penningmeester P. Jorissen 06 37351902
  piet.jorissen@hotmail.com  
Communicatie H. te Sligte 040 2457669
  ghtesligte@on.nl  
Belangenbehartiging L. Broos 040 2432401
  lhfmbroos873@kpnmail.nl  
Coördinator Clubs W. van Breukelen 040 2519166
  brooklyn.vanbreukelen@gmail.com  
Evenementen Mevr. J. Vrijhof 040 2624087
  jannyvrijhof@hetnet.nl  
Ledenadministratie Mevr. M. Geene 06 27352852
  ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl  
     

Contact

 
Postadres Schaarbeekhof 6  
  5628 TH Eindhoven  
Telefoon 040 2423044