De vereniging PVGE en haar afdelingen hebben een officiele status via goedgekeurde notariele akten vastgelegd in statuten.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging PVGE zijn via onderstaande links in te zien.

► Statuten vereniging PVGE
Algemene statuten van de vereniging PVGE

► Reglement vereniging PVGE
Huishoudelijk reglement van de vereniging PVGE

De statuten en reglementen van de afdeling PVGE Eindhoven zijn via onderstaande links in te zien.

Statuten PVGE Eindhoven
Statuten van de afdeling PVGE Eindhoven

Afdelings Reglement PVGE Eindhoven
Huishoudelijk reglement van de afdeling PVGE Eindhoven

Clubs Reglement PVGE Eindhoven
Reglement van de clubs van afdeling PVGE Eindhoven