PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De vereniging PVGE en haar afdelingen hebben een officiele status via goedgekeurde notariele akten vastgelegd in statuten.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging PVGE zijn via onderstaande links in te zien.

► Statuten vereniging PVGE
Algemene statuten van de vereniging PVGE

► Reglement vereniging PVGE
Huishoudelijk reglement van de vereniging PVGE

De statuten en reglementen van de afdeling PVGE Eindhoven zijn via onderstaande links in te zien.

Statuten PVGE Eindhoven
Statuten van de afdeling PVGE Eindhoven

Afdelings Reglement PVGE Eindhoven
Huishoudelijk reglement van de afdeling PVGE Eindhoven

Clubs Reglement PVGE Eindhoven
Reglement van de clubs van afdeling PVGE Eindhoven

De afdeling PVGE Eindhoven maakt deel uit van de seniorenvereniging PVGE die openstaat voor 50-plussers en hun partners. De afdeling staat specifiek opgesteld voor haar 2850 in Eindhoven wonende leden.

De afdeling organiseert maandelijks een evenement (presentatie of lezing) betreffende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur of reizen.

Ook kunnen de leden deelnemen aan de activiteiten die door de 17 binnen- en buitenclubs van de afdeling worden georganiseerd.