De afdeling PVGE Eindhoven maakt samen met 7 zusterafdelingen deel uit van de hoofdvereniging PVGE. Elke afdeling kent een eigen regionaal gebied en beheert hierin de normale bestuurstaken. Voor deze bestuurstaken is er een afdelingsbestuur. Ook de clubs kennen elk een eigen bestuur dat functioneert onder het afdelingsbestuur.

De hoofdvereniging PVGE kent een eigen bestuur dat gecontroleerd wordt vanuit de ledenraad die naar rato samengesteld is uit afgevaardigden van alle afdelingen.

► Bestuur Overzicht van de bestuursleden afdeling PVGE Eindhoven
► Ledenraad Overzicht van de afgevaardigden voor de ledenraad
► Clubs Info over clubs (o.a.  bestuursleden)