PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

De afdeling PVGE Eindhoven maakt samen met 7 zusterafdelingen deel uit van de hoofdvereniging PVGE. Elke afdeling kent een eigen regionaal gebied en beheert hierin de normale bestuurstaken. Voor deze bestuurstaken is er een afdelingsbestuur. Ook de clubs kennen elk een eigen bestuur dat functioneert onder het afdelingsbestuur.

De hoofdvereniging PVGE kent een eigen bestuur dat gecontroleerd wordt vanuit de ledenraad die naar rato samengesteld is uit afgevaardigden van alle afdelingen.

► Bestuur Overzicht van de bestuursleden afdeling PVGE Eindhoven
► Ledenraad Overzicht van de afgevaardigden voor de ledenraad
► Clubs Info over clubs (o.a.  bestuursleden)

 

 

De afdeling PVGE Eindhoven maakt deel uit van de seniorenvereniging PVGE die openstaat voor 50-plussers en hun partners. De afdeling staat specifiek opgesteld voor haar 2850 in Eindhoven wonende leden.

De afdeling organiseert maandelijks een evenement (presentatie of lezing) betreffende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur of reizen.

Ook kunnen de leden deelnemen aan de activiteiten die door de 17 binnen- en buitenclubs van de afdeling worden georganiseerd.