PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

Het doel van de seniorenvereniging PVGE is de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen. De afdeling PVGE Eindhoven geeft hieraan invulling voor de leden die in Eindhoven wonen.

De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit de vereniging, haar afdelingen en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.

Verder zijn de vereniging en haar afdelingen actief op het gebied van vormende en ontspannende activiteiten.

Doelstelling PVGE Eindhoven

Het stimuleren van een goed leefklimaat voor senioren door hun belangen voor wonen, zorg en welzijn te behartigen en het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten.

De afdeling PVGE Eindhoven maakt deel uit van de seniorenvereniging PVGE die openstaat voor 50-plussers en hun partners. De afdeling staat specifiek opgesteld voor haar 2850 in Eindhoven wonende leden.

De afdeling organiseert maandelijks een evenement (presentatie of lezing) betreffende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur of reizen.

Ook kunnen de leden deelnemen aan de activiteiten die door de 17 binnen- en buitenclubs van de afdeling worden georganiseerd.