PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het doel van de seniorenvereniging PVGE is de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen.

De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit de koepel en de acht lokale verenigingen en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.

Verder is de vereniging actief op het gebied van vormende en ontspannende activiteiten.

Doelstelling PVGE-Eindhoven

Het stimuleren van een goed leefklimaat voor senioren door hun belangen voor wonen, zorg en welzijn te behartigen en het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten.

 

VR2022

De vereniging PVGE-Eindhoven vormt samen met 7 andere zusterverenigingen de PVGE in onze regio. Elke vereniging kent een eigen regionaal gebied en beheert hierin de normale bestuustaken. Voor deze bestuurstaken is er een verenigingsbestuur. Ook de clubs kennen een eigen bestuur dat funtioneert onder het verenigingsbestuur.

De koepelvereniging PVGE kent een eigen bestuur dat gecontroleerd wordt vanuit de verenigingsraad die samengesteld is uit afgevaardigden van alle (lokale) verenigingen.

PVGE Eindhoven staat open voor alle 50-plussers en hun partners.

De vereniging organiseert maandelijks een evenement (presentatie of lezing) betreffende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur of reizen.

Ook kunnen de leden deelnemen aan de activiteiten die door de 17 binnen- en buitenclubs van de vereniging worden georganiseerd.