PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

museum 640

Contributie: € ±30,-- per jaar
Contact: Loes Damen
  rulodaki@gmail.com
Contact: Laurence van Oudheusden
  lvanoudheusden@lijbrandt.nl
   

In januari 2017 zijn we gestart met de museumtreinclub.

Een keer in de twee maanden gaan we met de OV-kaart/vrije keuzedag met de trein naar een museum. Twee personen (per toerbeurt) organiseren dat. We verzamelen op het station in Eindhoven, gaan naar het museum met de trein (en soms nog met de bus of tram) en bezoeken het museum. Er is een rondleiding, die betaald wordt van de contributie. Omdat dat variabel is, kan het bedrag van de contributie per jaar verschillen. In januari komen we voor onze jaarvergadering bijeen en bepalen dan het bedrag voor het a.s. jaar.

Bij de organisatie hoort ook het regelen van koffie/thee/lekkers bij aankomst en een lunch.
'Na afloop is iedereen vrij om te doen wat hij/zij wil: de stad in, ander museum of terug naar huis. We gaan dus niet gezamenlijk terug.

Onze groep bestaat momenteel uit 16 personen, dat is het maximum. Rondleidingen zijn vaak voor 15 mensen.

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.