PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"De Golfijnen"golfijntjes

Contributie:  € 45,-- per jaar
Contact: Mia van 't Land
Telefoon: 06 57822730
Email: miavantland@hotmail.com
   
Voorzitter: Hans van Duren 0499 372750
Secretaris: Mia van 't Land 06 57822730
Penningmeester:  Riet Poncin 040 2414386
     

Golfijnen 2018De club richt zich allereerst natuurlijk op het spel midgetgolf. Gezelligheid wordt echter hoog in het vaandel geschreven. We zijn en blijven recreatiespelers, ook al houden we er een clubcompetitie op na.

De club speelt op de banen van de Stichting LUNETZORG in Eckartdal aan de Nuenenseweg 1.

Ons seizoen 2022 begint op maandag 14 maart. We oefenen enkele weken als voorbereiding op de clubcompetitie die start op maandag 4 april. Doorgaans stopt de competitie eind oktober, maar we blijven spelen zolang het weer dat toelaat. We spelen iedere maandag en donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, maar het staat een ieder vrij om alleen op één van de middagen te komen spelen. 

Tijdens de pauze, maar ook in de nazit is er volop gelegenheid voor een gezellige babbel. Graag willen we weer nieuwe leden begroeten. Wij nodigen u van harte uit om eens te komen kijken. Het verplicht u tot niets. Meestal zijn er voldoende sticks en balletjes beschikbaar om onder begeleiding mee te spelen. De competitie is zo ingericht dat ook nieuwkomers kans maken om te winnen op één van de onderdelen.

Gedurende het jaar houden we een algemene ledenvergadring met nieuwjaarsreceptie, een voorjaarsactiviteit of uitje, een prijsuitreiking aan het eind van het seizoen en tot slot een najaarsdiner. Deze zijn altijd erg gezellig, en u kunt de gezelligheid alleen maar vergroten. We hopen dat "Corona" ons goed gezind is en we een leuk speeljaar tegemoet gaan

 Als u lid wil worden, de kosten voor het lidmaatschap en het baanonderhoud bedragen slechts € 45,00 per jaar. Natuurlijk dient u wel lid te zijn van de PVGE.

Voor verdere informatie zie bovenstaande contactadressen.

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.