PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

GYM55 LOGO"GYM 55"

Contributie:  € 100,-- per jaar;
Contact: Hennie van Rooij-Iding
Telefoon: 040 2624242
Email: hennie.iding@gmail.com
   
Voorzitter: Hennie van Rooij-Iding 040 2624242 hennie.iding@gmail.com
Secretaris (plv): Rob Cremers 06 53875784 gym55vanpvge@gmail.com
Penningmeester:  Frans Bieleveld 06 52625570 f.bieleveld@kpnmail.nl
       

De club is opgericht in 1967, een tijd waarin mannen en vrouwen nog strikt gescheiden gymden. Daarom hebben we nu nog 3 groepen. Dat is vandaag de dag wel anders dus wordt er nu gemengd gegymd. Toch noemen we de groepen nog steeds dames- of herengroep. In de damesgroep is het merendeel wel vrouw en bij de herengroep man. De damesgroepen richten zich voornamelijk op lenigheid en de herengroep op lenigheid, kracht en spel. Op woensdag trainen 2 damesgroepen van 14:00 uur tot 15:00 uur en van 15:00 uur tot 16:00 uur. De heren zijn actief op de donderdag van 15:45 uur tot 16:45 uur. Overstappen tijdens het jaar van woensdag naar donderdag of andersom, tijdelijk of definitief, is mogelijk mits de groep niet te groot wordt.
De gemiddelde leeftijd ligt boven de 55 jaar, maar je mag al lid worden vanaf 50 jaar. Het is bij deze club bewezen dat je kunt blijven gymmen tot wel 92 jaar.

GYM55 actief dec 2017

De trainingen worden gegeven in de sportzaal van de school Strijp Dorp, Apeldoornstraat 1. Er is ruime parkeergelegenheid voor fiets en auto.

Er wordt op deskundige wijze door een bevoegde sportlerares getraind. Zowel op woensdagmiddag als op donderdagmiddag geeft Mevr. Lion Paarhuis les.

We kunnen bij alle groepen nog enkele mensen plaatsen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De contributie bedraagt € 100 per jaar. Dit kan ook per kwartaal worden voldaan. Voor dit bedrag krijgt u ongeveer 40 gymlessen per jaar.

U kunt vrijblijvend komen kijken. Als u meer wilt weten kunt u bij één van bovengenoemde bestuursleden inlichtingen inwinnen. U kunt gebruik maken van 2 proeflessen. Deze eerste 2 lessen zijn gratis en daarna kunt u zich aanmelden. Er zijn twee mogelijkheden om zich aan te melden:

  • Schriftelijk aanmelden: Aanmeldingsformulier (PDF-document) downloaden, vervolgens het formulier afdrukken en invullen. Het ingevulde formulier overhandigen aan de sportlerares.
  • Digitaal aanmelden: Aanmeldingsformulier (Word-document) downloaden, vervolgens invullen met Word en het ingevulde document met E-mail opsturen naar de secretaris: gym55vanpvge@gmail.com.

Het lijkt ons een uitstekend idee om uw lichaam meer lenigheid te geven, uw conditie op peil te houden of te verbeteren.

Tot binnenkort!
Het bestuur

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.