PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"De FotoSchouw" 

Contributie:  € 80,-- per jaar 
Contact: Barbara Polstra
Telefoon: 040 2446608
Email: secretaris@fotoschouw.nl
   
Voorzitter: Gerard Wijnen 06 46091452
Secretaris: Barbara Polstra 040 2446608
Penningmeester:  Lydia van Gijn 040 2930254
     

Elke dinsdagmorgen komen de leden van de fotoclub bij elkaar in het wijkcentrum 't Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven.

Voor meer informatie en foto’s gemaakt door onze leden zie de eigen website: fotoschouw.nl.

FotoSchouw 3

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.