PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"De FotoSchouw" 

Contributie:  € 60,-- per jaar 
Contact: Leny Bijster
Telefoon: 040 2817045
Email: secretaris@fotoschouw.nl
   
Voorzitter: Gerard Wijnen 0646091452
Secretaris: Leny Bijster 040 2817045
Penningmeester:  Rinus de Vos 040 8482091
     

 

Elke dinsdagmorgen komen de leden van de fotoclub bij elkaar in het buurtgebouw 't Slot, Kastelenplein 167 te Eindhoven.

Nieuws op het gebied van fotografietechnieken wordt uitgewisseld.

Problemen worden opgelost, maar vooral de foto’s worden besproken.

Activiteiten en bezoeken op andere locaties worden doorgenomen en eventueel gepland.

Voor meer informatie en foto’s gemaakt door onze leden zie de eigen website: fotoschouw.nl.

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.