PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"De Schouw"fietsen

Contributie:  € 15,-- per jaar 
Contact: Maja Blaak
Telefoon: 040 2515956
Email: m.blaak35@chello.nl
   
Voorzitter: (a.i.) Bert van Cleef 040 2412687
Secretaris: Maja Blaak 040 2515956
Penningmeester:  Maja Blaak 040 2515956
Bestuurslid: Gonny v.d. Sommen 040 2443178
Bestuurslid: Bert van Cleef 040 2412687
     

Vanaf april tot september wordt iedere woensdag gefietst.
De routes, die verreden worden, zijn door de leden zelf samengesteld. (Knooppunten)

De fietsroutes zijn dagroutes (woensdag) vanaf 10.00 uur ongeveer 40 à 45 km. De startplaatsen zijn verschillend vanuit Eindhoven.

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.