PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"Ambiance"francais

Contributie:  € 7,-- per gevolgde les
Contact: Nico van Gennip
Telefoon: 06 53290883
Email:  
   
Voorzitter: Nico van Gennip 06 53290883
Secretaris: idem  
Penningmeester:  idem  
     

In september 2008 is de club van start gegaan met als doel om in een leuke en ontspannen sfeer conversatielessen Frans te kunnen volgen.

De lessen worden gegeven door de heer Nico van Gennip, een ervaren eerstegraadsdocent.

Op dit moment is er maar één groep, en wel voor beginners op donderdag van 10.00 – 11.00 uur. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een groep gevorderden, zullen wij dat u via deze website en 'EindhovenActueel!' laten weten. De lestijd voor deze groep zou dan van 11.00 – 12.00 uur zijn.

Om de cursisten zoveel mogelijk vrijheid te geven, betalen de deelnemers niet voor een heel jaar vooruit, maar alleen voor de gevolgde lessen - € 7,00 per les. Het huiswerk vergt niet veel tijd en het boek dat we gebruiken, biedt daartoe de mogelijkheden. Op deze manier kunnen lessen altijd ingehaald worden en kan men ook instromen, als de cursus al een tijdje loopt.

Voor meer informatie kunt u inlichtingen vragen bij bovengenoemde contactpersoon.

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.