De afdeling PVGE Eindhoven kent een groot aantal clubs waarin de leden zich op sportief, artistiek en/of geestelijk gebied actief kunnen zijn.

Klik hiernaast op de naam van een club als u meer wilt weten over de betreffende club. Op de club-pagina vindt u informatie over wat de club doet, hoe u lid kunt worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Clubs van andere afdelingen

De PVGE is de hoofdvereniging met vele afdelingen. Bij het lid worden van de PVGE, wordt u automatisch ook lid van de afdeling behorende bij uw woonplaats en kunt u lid worden van elke club van die afdeling.

Naast de clubs van de afdeling PVGE Eindhoven kunt u meestal ook lid worden van een club van een andere afdeling. Zie hiervoor de websites van de andere afdelingen.