PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De afdeling PVGE Eindhoven kent een groot aantal clubs waarin de leden zich op sportief, artistiek en/of geestelijk gebied actief kunnen zijn.

Klik hiernaast op de naam van een club als u meer wilt weten over de betreffende club. Op de club-pagina vindt u informatie over wat de club doet, hoe u lid kunt worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Clubs van andere afdelingen

De PVGE is de hoofdvereniging met vele afdelingen. Bij het lid worden van de PVGE, wordt u automatisch ook lid van de afdeling behorende bij uw woonplaats en kunt u lid worden van elke club van die afdeling.

Naast de clubs van de afdeling PVGE Eindhoven kunt u meestal ook lid worden van een club van een andere afdeling. Zie hiervoor de websites van de andere afdelingen.

 

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.