PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

"Het Schouwspel"                                                                                                                                                                                                 cards

 .

 
 Najaarsdrive: n.n.b.

Voorjaarsdrive: n.n.b. 

 

· Adres: Fabritiuslaan 28, 5645 ES Eindhoven, (stadsbus, lijn 324)

· Tijden: aanvang: 13.30 uur (aanwezig 13.15 uur); eindtijd: ± 16.30 uur.

· Wilt u bij verhindering s.v.p. contact opnemen met uw eigen spelleider, zodat daar bij de indeling rekening mee kan worden gehouden.

· De leden mogen op meer (maximaal drie) middagen per week bridgen.

· Bij langdurige ziekte of opname in het ziekenhuis is het wenselijk, dat u zelf of uw bridge-partner dit meldt bij de eigen spelleider; er wordt dan gezorgd voor een at-tentie en/of een bezoekje door de eigen bridge-partner die de attentie kan declare-ren bij de wedstrijdleider, deze declareert op zijn beurt weer bij de penningmeester.

· Roken is op alle middagen niet toegestaan in het gehele gebouw

  zie onze WEB site (onderaan deze pagina) voor o.a. de uitslagen van eerdere drives
 

 

Bridge competitieWist u dat:

- elk lid 3 middagen mag spelen
- de speellocatie Fabritiuslaan 28 is
- er jaarlijks cursussen zijn
- er jaarlijks een drive plaats vindt
- de spelregels van de NBB gelden
- er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gespeeld wordt uitgezonderd de zomermaanden van mei tot september.

 

 

 

Rond de 200 leden bridgen in competitieverband in verschillende lijnen op 4 middagen in de week van 13.30 (aanwezig 13:20) tot 16.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw aan de Fabritiuslaan 28 te Eindhoven. Deze locatie is ook eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer, te weten buslijnen 24-320-324.

 

Ga voor allerlei informatie zoals clubbescheiden, competitie, cursussen, fotoalbum, ledenlijst, wetenswaardigheden e.d. naar

 

EIGEN SCHOUWSPEL SITE

 

 

Clubs

Onze clubs verheugen zich op een niet aflatende belangstelling. Toch is er meestal nog plaats voor nieuwkomers.

We kennen de zg. binnenclubs en buitenclubs.

De binnenclubs hebben hun domicilie op diverse locaties (o.a. wijkcentra) in de stad en omgeving.Terwijl de buitenclubs óf uitwijken naar een sportaccommodatie óf zeer ambivalent uitvliegen over de aardbol.

Meer informatie over de clubs kunt u lezen op de clubbeschrijving.