PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

wijeindhoven logo

Sociaal maatschappelijke ondersteuning ligt in handen van WIJeindhoven. In alle wijken staan zogenaamde 'Wijteams' klaar om burgers met maatschappelijke problemen te helpen. De basisfilosofie is dat er wordt uitgegaan van eigen kracht. WIJteam-leden zoeken samen met u naar oplossingen. Er wordt gekeken wat u zelf kunt doen en of er iemand in uw omgeving is die kan helpen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.wijeindhoven.nl

Zo moet u ook voor een Wmo-voorziening bij WIJeindhoven zijn. Mocht het zover komen, dan kunt u hiervoor de hulp inroepen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk Ondersteuning bij een zorgvraag.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg