PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

Bij gezondheidsproblemen of wanneer u niet meer in staat bent om volledig voor u zelf te zorgen, zal de huisarts of praktijkondersteuner u helpen of doorverwijzen zodat u de juiste ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning valt, afhankelijk van de aard en ernst van het probleem, onder een van de drie genoemde zorgwetten. Op enkele aspecten wordt hier verder ingegaan.

Wmo-voorziening

Als het om een Wmo-voorziening gaat dient u zich te melden bij WIJeindhoven (www.wijeindhoven.nl). Er volgen dan gesprekken die tot een voorziening leiden die bij u situatie past. Deze procedure verloopt in 4 stappen, aanmelden – gesprek – voorstel – besluit. Dit wordt nog verduidelijkt in het infographic-wmo.

U kunt bij deze gesprekken een familielid meenemen. Ook dringen we er sterk op aan om hulp te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hiervoor kunt u o.a. terecht bij OVO: 040 2573832.

Mocht u willen weten waar je zoal op moet letten bij deze gesprekken, dan kan een lijst van aanbevelingen, opgesteld door een landelijke koepel (AVI, Aandacht voor Iedereen), u mogelijk van dienst zijn (lees meer ...).

Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld bejegening, indicatiebesluit en dergelijke, dan zijn er – afhankelijk van het meningsverschil – mogelijkheden tot wederhoor. Zie hiervoor: Zo helpen we u verder.

Verpleeghulp thuis

Bij verpleeghulp thuis – zoals hulp bij aankleden, injecties geven, steunkousen aantrekken – dient u contact op te nemen met de wijkverpleegkundige. Deze is door zorgverzekeraars geautoriseerd om een indicatie te verlenen en een zorgplan op te stellen. De zorg die hieruit voortvloeit wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Intensieve zorg

Denkt u in aanmerking te komen voor intensieve zorg dan dient u een indicatie aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nl). Deze instelling beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Daarna komt het Zorgkantoor in beeld. Voor de regio Zuidoost Brabant is dit het CZ-Zorgkantoor in Tilburg: Ringbaan west 236, 5038 KE Tilburg, 013 5949949 (www.zorgkantoren.nl). Het Zorgkantoor helpt u vervolgens bij de keuze zorg-in-natura of een pgb en het zoeken van een zorgverlener.

Dit gehele proces – van zorgplan tot opname (zie infographic-wlz) – is erg ingewikkeld. U wordt sterk aangeraden om hiervoor hulp in te roepen. Heeft u al hulp van een wijkverpleegkundige, vraag deze dan advies en hulp bij het invullen van de formulieren. U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE of Zorgbelang. Deze ondersteuning is gratis.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg