PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

Je geeft mantelzorg als je mensen met een beperking, waar je een emotionele band mee hebt, hulp biedt. Mantelzorg verlenen is niet verplicht maar meestal iets dat je overkomt. Je vindt het vaak vanzelfsprekend dat je deze taak op je neemt. Daarbij komt dat je gewend bent je eigen boontjes te doppen en daardoor ben je, ook als mantelzorger, niet snel geneigd om hulp in te roepen. Overbelasting ligt echter snel op de loer omdat het vaak voor onbepaalde tijd is en de zorgvraag meestal alleen maar toeneemt.

Ondersteuning van mantelzorgers is vastgelegd in de Wmo, en de gemeente is hier voor verantwoordelijk. De uitvoering ligt in handen van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven, 088 0031288, info@mantelzorgverlicht.nl. Voor informatie zie de website: www.mantelzorgverlicht.nl.

Bij het steunpunt kunt u ook terecht met vragen over respijtzorg (vervangende mantelzorg). Op deze manier kan de mantelzorger de zorgtaak even overdragen om zo weer op adem te komen.

Professionele zorgverleners van de patiënt houden over het algemeen goed in de gaten of de mantelzorger overbelast raakt. Toch is het verstandig om eerlijk te zijn tegenover u zelf. Mocht de zorg u teveel worden, ga dan tijdig informatie inwinnen over de ondersteuningsmogelijkheden. U kunt dit bespreken met de zorgverlener die aan huis komt, met huisarts/praktijkondersteuner of met een mantelzorgconsulente van het steunpunt.

Er is ook een landelijke vereniging voor mantelzorgers: mantelzorgNL. Voor meer informatie zie www.mantelzorg.nl.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg