PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

PVGE Eindhoven streeft er naar u te steunen bij onderwerpen als belastingaangifte, aanvraag van een Wmo-voorziening en advisering bij andere maatschappelijke onderwerpen. Hiervoor zijn goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar.
In drie hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan:

  • Hulp bij belastingaangifte
    Voor hulp bij het invullen van de belastingpapieren staan ieder jaar vrijwilligers (HUBA's) klaar om u van dienst te zijn. Ieder jaar rond de jaarwisseling wordt u hier via de Schouw op attent gemaakt.
  • Cliëntondersteuning Wmo
    Mocht u het zelfstandig thuis wonen steeds meer als een grotere last ervaren dan komt u wellicht in aanmerking voor een Wmo-voorziening die door de gemeente verstrekt wordt. Bij de aanvraag en de verdere ontwikkeling kunt u de hulp inroepen van een Wmo-cliëntondersteuner (CO).
  • Maatschappelijke advisering
    Hiervoor staat de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) opgesteld. Deze is speciaal opgeleid om te helpen met allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden. De VOA is een vertrouwenspersoon en is onafhankelijk van organisaties, gemeente of instellingen, is goed op de hoogte van allerlei regelingen en voorzieningen en kan doorverwijzen naar organisaties en hierbij bemiddelen.

Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met een van de volgende personen: 

     ·  Kees Blokker: 040 2567437 (CO en VOA)
     ·  Frank van Pijkeren: 040 2619907 (HUBA, CO en VOA)
     ·  Joke Speldenbrink: 040 2622338 (CO en VOA)

Er wordt vanuit andere belangengroepen ook onafhankelijke cliëntonderstreuning aangeboden:
Lijst ondersteuners (eindhoven.nl)

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg