PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

OVO verzorgt individuele belangenbehartiging op de volgende gebieden:

  • Cliëntondersteuning Wmo. Als u een Wmo-voorziening aanvraagt kunt u via OVO de hulp inroepen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. 
  • Hulp bij belastingaangifte. Voor hulp bij het invullen van de belastingpapieren staan ieder jaar vrijwilligers klaar om u van dienst te zijn. In januari wordt u hiervoor, via 'de Schouw' verzending, een formulier toegestuurd.
  • Maatschappelijke advisering. Hiervoor staat de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) opgesteld. Deze is speciaal opgeleid om te helpen met allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden. De VOA is een vertrouwenspersoon en is onafhankelijk van organisaties, gemeente of instellingen, is goed op de hoogte van allerlei regelingen en voorzieningen en kan doorverwijzen naar organisaties en hierbij bemiddelen.

Voor vragen en meer informatie specifiek voor Eindhoven kunt u bij OVO terecht: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven, 040 2573832, info@ovoeindhoven.nl.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg