PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Een aspect van collectieve belangenbehartiging is inspraak op het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Eindhoven kent geen formeel inspraakkanaal voor ouderen. Wel is er de Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) die deze taak heeft voor alle inwoners, inclusief ouderen. Deze raad staat niet opgesteld voor individuele problemen.
Voor meer informatie ga naar:
www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/clientenraad-sociaal-domein
Contactgegevens: secretariaat_crsd@eindhoven.nl, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Andere onderwerpen die onder belangenbehartiging vallen zijn pensioenen en zorgverzekering. Deze zaken worden voor ons behartigd door de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). Door uw PVGE-lidmaatschap bent u ook lid van de FPVG. De FPVG onderhoudt contacten met het Philips Pensioenfonds en is aangesloten bij de landelijke koepel KG (Koepel Gepensioneerden). De FPVG onderhandelt met Aon over de voorwaarden voor leden die bij Aon een zorgverzekering hebben.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg