PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Een aspect van collectieve belangenbehartiging is inspraak op het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Eindhoven kent geen formeel inspraakkanaal voor ouderen. Wel is er de Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD) die deze taak heeft voor alle inwoners, inclusief ouderen. Deze raad staat niet opgesteld voor individuele problemen.
Voor meer informatie ga naar:
www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/clientenraad-sociaal-domein
Contactgegevens:

E-mail:  secretariaat_crsd@eindhoven.nl
Telefoon:  06 18348509
Postadres:  Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

OVO (Stichting Overlegorganisaties voor Ouderen in Eindhoven) onderhoudt informeel contact met B&W en beleidsmakers en er worden pogingen ondernomen om tot een seniorenadviesraad te komen. Verder maakt OVO zich sterk op het gebied van informeren van de achterban door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Deze worden aangekondigd op deze website onder Actualiteiten of in onze nieuwsbrief EindhovenActueel!

Andere onderwerpen die onder belangenbehartiging vallen zijn pensioenen en zorgverzekering. Deze zaken worden voor ons behartigd door de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). Door uw PVGE-lidmaatschap bent u ook lid van de FPVG. De FPVG onderhoudt contacten met het Philips Pensioenfonds en is aangesloten bij de landelijke koepel KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG onderhandelt met Aon over de zorgverzekeringvoorwaarden die leden bij Aon (voorheen IAK) kunnen afsluiten.

 

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg