Er zijn veel websites waar het onderwerp 'levenseinde' wordt behandeld, hier volgen er enkele.

  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord Onder 'vraag-en-antwoord' komen onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en sedatie, wilsverklaring aan bod.
  • www.npcf.nl/thema's Er wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de wilsverklaring die voor iedereen, ook als er geen sprake is van euthanasie, erg nuttig kan zijn in de eindfase van het leven.
  • www.palvooru.nl Veel informatie over zaken die het levenseinde betreffen. Er wordt ook een themaboekje aangeboden over keuzes maken in de laatste levensfase 'Wat als je je leven verliest?'
  • www.nvve.nl Voor iedereen die waardig wil sterven. De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven en voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet.