PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

Er zijn veel websites waar het onderwerp 'levenseinde' wordt behandeld, hier volgen er enkele.

  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord Onder 'vraag-en-antwoord' komen onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en sedatie, wilsverklaring aan bod.
  • www.npcf.nl/thema's Er wordt onder meer uitgebreid ingegaan op de wilsverklaring die voor iedereen, ook als er geen sprake is van euthanasie, erg nuttig kan zijn in de eindfase van het leven.
  • www.palvooru.nl Veel informatie over zaken die het levenseinde betreffen. Er wordt ook een themaboekje aangeboden over keuzes maken in de laatste levensfase 'Wat als je je leven verliest?'
  • www.nvve.nl Voor iedereen die waardig wil sterven. De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven en voor een optimale uitvoering van de euthanasiewet.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg