PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE wil, waar dit mogelijk is, op het gebied van belangenbehartiging iets betekenen voor haar leden. Dit is vooral gericht op hulp bij maatschappelijke thema's zoals de Wmo en het vinden van de juiste weg binnen de zorgjungle.

In drie hoofdstukken wordt ingegaan op de genoemde aspecten:

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg