PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

OVOlogoNewDe organisatie

OVO is een gesubsidieerde vrijwilligers organisatie, ontstaan uit de ouderenbonden van Eindhoven en gericht op de collectieve belangen behartiging van alle ouderen in Eindhoven. Door de veranderingen in de samenleving, gemeentelijke decentralisatie en ook door veranderingen binnen OVO zelf heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur en visie. OVO wil als organisatie meer zichtbaar zijn, samenwerken, verbinden, informeren, signaleren en adviseren.

Binnen de nieuwe organisatiestructuur heeft OVO een paar vacatures. Zo wordt er gezocht naar een inspirerende voorzitter en een bestuurslid voor het aandachtsgebied Wijken/Wonen/Mobiliteit.

Vacature Voorzitter OVO

Korte Omschrijving werkzaamheden.
OVO is op zoek naar een inspirerende voorzitter die het een uitdaging vindt om de nieuwe organisatie op de kaart te zetten. De voorzitter is proactief, doortastend en ondernemend. De voorzitter geeft sturing aan de bureaumedewerkers en de taakgroep PR & Communicatie.

Profiel algemeen voor voorzitter en bestuurder:

 • Minimaal HBO denk/werkniveau en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Onderschrijft de doelstelling van OVO en draagt deze uit
 • Is in staat over de grenzen van de organisatie heen te kijken
 • Is een teamspeler, die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden
 • Bij voorkeur woonachtig in Eindhoven

Profiel specifiek van voorzitter:

 • Geeft richting en sturing aan het bestuur en is formeel het eerste aanspreekpunt
 • Heeft ervaring met/ kennis van lokale politiek en/of gemeentelijke organisaties
 • Vertegenwoordigt samen met de overige bestuurders OVO
 • Zorgt dat voorgenomen werkplannen worden uitgevoerd of aangepast.
 • Zit de vergaderingen van het bestuur voor
 • Representeert extern OVO en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten
 • Bewaakt de eenheid binnen het bestuur
 • Werktijden: minimaal 2 dagdelen per week

Profiel specifiek voor bestuurder:

 • Heeft ervaring met/ kennis van het specifieke aandachtsgebied
 • Representeert OVO extern en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten
 • Vertegenwoordigd OVO bij verschillende overleggen gericht op het aandachtsgebied
 • Is proactief en ondernemend
 • Werktijden: minimaal 2 dagdelen per week

Wat heeft OVO een vrijwilliger te bieden?

 • OVO biedt een vrijwilligersplek in een kleine gedreven, zelfstandige en enthousiaste organisatie.
 • Afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierig sfeer
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding
 • Volop ontplooiingskansen

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Stefanie Sloof, beleidsondersteuner OVO.
Mail adres: info@ovoeindhoven.nl
Bezoek adres: Bennekelstraat 131 te Eindhoven, 040-2573832
Website: www.ovoeindhoven.nl