PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

In de krant hebben we kunnen lezen dat de Federatie (FPVG) voorstander is van het opsplitsen van het Fonds in twee delen, een voor huidige en een voor voormalige Philipsmedewerkers. Ook hebben we kunnen lezen dat het VHP (Vereniging voor Hoger Personeel) daar geen voorstander van is.
Op deze ontwikkelingen heeft het Philips Pensioenfonds gereageerd via onderstaand bericht op haar website. Dit artikel is gedateerd 6 januari 2016, we nemen aan dat dit 2017 moet zijn.

Reactie van het Philips Pensioenfonds

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) heeft een discussienota uitgebracht over de splitsing van Philips Pensioenfonds. De FPVG geeft daarin aan een voorstander te zijn van het opsplitsen van Philips Pensioenfonds in een pensioenfonds voor de huidige Philips-medewerkers en een pensioenfonds voor voormalige Philips-medewerkers, waaronder de gepensioneerden. In dit bericht leest u de reactie van het Algemeen Bestuur op het verschijnen van de discussienota.

Vraag over splitsing is niet nieuw

De vraag naar het al dan niet splitsen van het Fonds is voor het Bestuur niet nieuw. Deze vraag is in het verleden al diverse malen in het Bestuur aan de orde geweest. Tot nu toe heeft het Bestuur steeds geconcludeerd dat het beter is het Fonds niet te splitsen. Maar er is alle reden dit standpunt van tijd tot tijd te evalueren. Het Bestuur heeft de FPVG daarom laten weten de FPVG op korte termijn uit te zullen nodigen om de discussienota toe te lichten. De inzichten van de FPVG zullen worden meegenomen bij de eerstvolgende evaluatie.

Welke punten zijn van belang voor de discussie?

Bij de vraag of het voordelen heeft het Pensioenfonds te splitsen, zijn uiteraard ook de ontwikkelingen in het kader van de discussie over het nieuwe pensioenstelsel van belang. Bovendien is een splitsing een complex vraagstuk waarbij allerlei principiële vragen naar boven komen. Een van die vragen is hoe wordt bepaald welk deel van het pensioenvermogen toekomt aan het 'pensioenfonds voor voormalige Philips-medewerkers' en welk deel aan het 'pensioenfonds voor huidige Philips-medewerkers'. Het spreekt voor zich dat het Bestuur bij het beoordelen van deze kwestie de belangen van alle stakeholders van het Fonds op evenwichtige wijze zal wegen.