PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

EindhovenActueel! is de digitale nieuwsbrief van de afdeling PVGE Eindhoven en verschijnt zesmaal per jaar in de even maanden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan wordt tussendoor een NieuwsFlits uitgebracht.

EindhovenActueel! en NieuwsFlitsen worden via de bij ons bekende e-mailadressen gedistribueerd. Dit geldt ook voor leden buiten Eindhoven als deze zich hiervoor hebben aangemeld. Tegen een vergoeding wordt EindhovenActueel! per post toegezonden aan de leden die geen internet hebben.

Ontvangt u nog geen EindhovenActueel!, geef dan uw email-adres door aan ledenadministratie@pvge-eindhoven.nl met vermelding van uw naam en PVGE-lidnummer. U ontvangt dan een e-mail telkens wanneer een nieuwe editie wordt gepubliceerd.

Alle reguliere edities blijven toegankelijk via onderstaande tabel. NieuwsFlitsen worden niet bewaard. Alleen de laatst uitgegeven editie blijft oproepbaar via onderstaande link:

LogoNieuwsFlits

 

Laatste drie NieuwsFlitsen van EindhovenActueel!

EXTRA uitgave EindhovenActueel! (januari 2019):EA!
Eerdere uitgaven van EindhovenActueel!
Jaargang januari februari april juni augustus oktober december
2019 extra            
2018   01 02 03 04 05 06
2017   01 02 03 04 05 06
2016   01 02 03 04 05 06
2015   01 02 03 04 05 06
2014   01 02 03 04 05 06
2013   01 02 03 04 05 06
2012   01 02 03 04 05 06
2011   01 02 03 04 05 06
2010 x x x x x 01 02

 

Vóór oktober 2010 verscheen de nieuwsbrief in gedrukte vorm onder de naam 'Eindhoven!'. Deze edities zijn nog oproepbaar via onderstaande tabel.

Uitgaven van Eindhoven!
Jaargang januari maart mei juli september november
2010 03 04 05 06 x x
2009 03 04 05 06 01 02
2008 03 04 05 06 01 02
2007 x x x x 01 02