PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Eindhoven

PCC: PVGE Computer Club (in oprichting)

Alles rondom computers schuurt een beetje, ook binnen onze seniorenvereniging. Enerzijds biedt ‘computeren’ leuke mogelijkheden voor ontspanning, directe communicatie en als informatiebron; anderzijds is die uitdagende digitale activiteit weleens ingewikkelder en storingsgevoeliger dan gedacht. Daarnaast komt iedereen er op korte termijn niet meer onderuit om met een computer te werkenDaar wil de PCC voor onze leden actief – en zo laagdrempelig als men zelf wil – iets aan toevoegen, onder de vertrouwde paraplu van de PVGE. Lees meer...

EindhovenActueel!

EindhovenActueel! is de digitale nieuwsbrief van de afdeling PVGE Eindhoven en verschijnt zesmaal per jaar in de even maanden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan wordt tussendoor een NieuwsFlits uitgebracht. EindhovenActueel! en NieuwsFlitsen worden via de bij ons bekende e-mailadressen gedistribueerd. Dit geldt ook voor leden buiten Eindhoven als deze zich hiervoor hebben aangemeld.  Ontvangt u nog geen EindhovenActueel!, geef dan uw email-adres door aan ledenadministratie@pvge-eindhoven. Lees meer...