PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Eindhoven

Pensioen Manifestatie Eindhoven (2)

Is uw pensioen ook al 11 jaar niet geïndexeerd of maar een klein beetje? Of hebt u nog nooit indexatie mogen beleven of zelfs korting, zoals de mensen, die van PMT hun pensioen ontvangen? Werkt u nog (?), dan is uw pensioenopbouw ook niet geïndexeerd en gaat uw pensioen straks lager uitvallen. Dat is allemaal nergens voor nodig. Er is echt geld genoeg bij onze pensioenfondsen voor alle generaties om pensioen te krijgen met indexatie. Zo goed werkt ons pensioenstelsel! Maar minister Koolmees wil namens dit kabinet de veel te strenge Nederlandse regels niet bijstellen! Waarom? Hij wil geen solidariteit meer, hij wil meer marktwerking en veel lagere arbeidslasten voor de werkgevers (en dus de overheid zelf). Lees meer...

Brief aan minister VWS betreffende Wmo in Eindhoven

Op 31 januari 2019 hebben de seniorenverenigingen KBO-Brabant en PVGE en Lokaal FNV een brief gestuurd naar de minister De Jonge voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief vragen zij de aandacht voor het beleid van de gemeente Eindhoven op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zie brief aan minister VWS. Lees meer...

PCC: PVGE Computer Club (in oprichting)

Alles rondom computers schuurt een beetje, ook binnen onze seniorenvereniging. Enerzijds biedt ‘computeren’ leuke mogelijkheden voor ontspanning, directe communicatie en als informatiebron; anderzijds is die uitdagende digitale activiteit weleens ingewikkelder en storingsgevoeliger dan gedacht. Daarnaast komt iedereen er op korte termijn niet meer onderuit om met een computer te werkenDaar wil de PCC voor onze leden actief – en zo laagdrempelig als men zelf wil – iets aan toevoegen, onder de vertrouwde paraplu van de PVGE. Lees meer...

Gepensioeneerdenkoepels doen oproep

De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG zijn op 1 maart gestart met een intensieve radiocampagne. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Zie persbericht Lees meer...

EindhovenActueel!

EindhovenActueel! is de digitale nieuwsbrief van de afdeling PVGE Eindhoven en verschijnt zesmaal per jaar in de even maanden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan wordt tussendoor een NieuwsFlits uitgebracht. EindhovenActueel! en NieuwsFlitsen worden via de bij ons bekende e-mailadressen gedistribueerd. Dit geldt ook voor leden buiten Eindhoven als deze zich hiervoor hebben aangemeld. Tegen een vergoeding wordt EindhovenActueel! per post toegezonden aan de leden die geen internet hebben. Lees meer...