PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Home

Actualiteiten Eindhoven

OVO op zoek naar bestuurders

De organisatie OVO is een gesubsidieerde vrijwilligers organisatie, ontstaan uit de ouderenbonden van Eindhoven en gericht op de collectieve belangen behartiging van alle ouderen in Eindhoven. Door de veranderingen in de samenleving, gemeentelijke decentralisatie en ook door veranderingen binnen OVO zelf heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur en visie. OVO wil als organisatie meer zichtbaar zijn, samenwerken, verbinden, informeren, signaleren en adviseren. Binnen de nieuwe organisatiestructuur heeft OVO een paar vacatures. Lees meer...

De Philipspensioenen

In de krant hebben we kunnen lezen dat de Federatie (FPVG) voorstander is van het opsplitsen van het Fonds in twee delen, een voor huidige en een voor voormalige Philipsmedewerkers. Ook hebben we kunnen lezen dat het VHP (Vereniging voor Hoger Personeel) daar geen voorstander van is.Op deze ontwikkelingen heeft het Philips Pensioenfonds gereageerd via onderstaand bericht op haar website. Dit artikel is gedateerd 6 januari 2016, we nemen aan dat dit 2017 moet zijn. Reactie van het Philips Pensioenfonds De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) heeft een discussienota uitgebracht over de splitsing van Philips Pensioenfonds. Lees meer...

EindhovenActueel!

EindhovenActueel! is de digitale nieuwsbrief van de afdeling PVGE Eindhoven en verschijnt zesmaal per jaar in de even maanden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan komt er ook in de oneven maanden een (extra) editie uit. EindhovenActueel! wordt via de bij ons bekende e-mailadressen gedistribueerd. Dit geldt ook voor leden buiten Eindhoven als deze zich hiervoor hebben aangemeld. Tegen een vergoeding wordt EindhovenActueel! per post toegezonden aan de leden die geen internet hebben. Ontvangt u nog geen EindhovenActueel!, geef dan uw email-adres door aan ledenadministratie@pvge-eindhoven. Lees meer...